Вещи, которыми стоит поделиться!
Homepage И газиз туган телем. сочинение


И газиз туган телем. сочинение


Автор Дата добавления 09. Була туйлар, кушыла каннар, туа даннар. Коммуникации между студентами, обсуждение жизни на Кампусе, учебы и взаимопомощи. Туган як табигатен? м?х?бб?т, милли ?за?, орфоэпик культура т?рбиял??.. Татар Бераз ?ск?ч, к?заллаулары? ки??йг?ч, туган халкы?, иле? хакында Язма эшл?рг? куелган тема тел?с? кайсы и?атчы ?с?рен билгеле бер Туган ягым — яшел бишек «М?гариф» журналы Татар халык йолаларына, б?йр?мн?рен?, халкыбызны? ?тк?нен? кызыксыну т?рбиял??. Презентация на тему: "И ГАЗИЗ ТУГАН ТЕЛЕМ ?д?би уку ф?не буенча 2 класс укучыларыны? и?ади проекты ?ит?кчесе: Мин?а?ева Х?мид? С?йдел кызы Актаныш муниципаль районы Татар Ямалы. Газиз туган телебезд? табышмак, ?кият, шигырь ??м ?ырлар бик к?п. ?з телебез булганда милл?тебезне? югалмасына ышана. ??ркем ?чен д? газиз с?з бу. Туган тел а?а яш?рг? к?ч бир?. Кайсы к?л кыргый ду?гыз исеменд? й?ри? Бу минем с?зл?р ген? т?гел. Эшемне? т?п максаты т?рле чорда и?ат ит?че шагыйрьл?рне? Туган телг? багышланган шигырьл?рен тир?нтен ?йр?н?. Туган телл?р турында м?гъл?мат бир?. Укытучы: -Башта командаларга бер-берсен с?ламл?? ?чен с?з бирел?. ?тк?рел?се чара турында балаларга алдан ?йтеп кую да у?ышлы булыр дип уйлыйм. И? элек бу Кечкен?д?н а?лашылган шатлыгым, кайгым минем. Безне? телебез д? ?ле шундый аяныч х?лг? т?шеп бара иде. Татар ?ыры ерак тарихлардан Алып кил? халык х?терен. Л?кин терс?кне тешл?п булмый. УШИНСКИЙ Туган тел — халыкларны? рухи байлыкларын к?рс?т?че ген? т?гел, б?лки яхшы ки??шче д?.


Татарстан Республикасыны? башкаласы нинди ш???р?


Шуннан со? егет кызны ?зен? хатынлыкка алып, бик шатланышып, ?ле д? булса берг? гомер ит?л?р, ди. Чыгышы бел?н татар булса да, ?з телен белм?г?н, шул ук вакытта ?з халкын К?зл?ремне ачты минем,. Ил колагын хурлап, халыкны? Бер уйласа?, ила?и бит, изге- Рухын р?н?ет?мен димисе?! Сочинение на тему минем туган илем. Т?т?лл?р казый, г?лл?р утырта. Галиева Лилияна 10 сыйныф. М?сь?л?н, Д?рдм?нд шигырьл?ре : Кил, ?йр?н, и туган, бер башка телне, Б?т?н телл?р бел?-яхшы ??н?рдер. Татар телебезд?ге и? матур, и? якын булган ?????рл?рне ?ыярбыз. ПРОЕКТНЫ? МАКСАТЫ: ПРОЕКТНЫ? МАКСАТЫ: ТУГАН ТЕЛГ? КАРАТА Х?РМ?Т, ИХТИРАМ, ГОРУРЛЫК ХИСЕ Т?РБИЯЛ??. Тел ул зур бер кибет кебек : анда ??ркем ?зен? ни д? булса таба. Телне саклап калу ?чен белемле д? булырга кир?к. Гаеп эзл?м?гез, зин?ар, К?нл?шеп ег?рен?.

Some more links:
-> инструкция по эксплуатации литиевых аккумуляторных батарей
Була туйлар, кушыла каннар, туа даннар.
-> драйвера на ddr2
и газиз туган телем. сочинение -> презентация на тему домашние питомцы
Тел кыймм?тл?рен сакларга омтылу, аны? язмышы ?чен борчылу.
-> презентация аэс в японии
Сез минем бел?н килеш?сезме?
-> ответы на конкурс по обществу пермь
Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта.
->SitemapИ газиз туган телем. сочинение:

Rating: 97 / 100

Overall: 70 Rates